fbpx

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
BCAtraining Bt. (a továbbiakban Szolgáltató) a jelen általános
szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott torna/tréning
szolgáltatás igénybevételének feltételeiről:
A szolgáltatás tárgya: Online közzétett torna (a továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

● Cégnév: BCAtraining Bt.
● Székhelyének címe: 1139, Budapest, Petneházy utca 58-60. A ép. Fszt. 1.
● Szolgáltatás végzésének helye: 1139, Budapest, Petneházy utca 60. BCA rehabilitációs és
funkcionális tréning központ
● Postacím: 1139, Budapest, Petneházy utca 60.
● Adószáma: 29023880-1-41
● Telefon: +36 30 9528801 (normál díjszabású)
● E-mail: bcatrainingrita@gmail.com
Felhasználó: a Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő
természetes személy.

I. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA
1.1 A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja, vagy regisztráció nélküli egyszeri vásárlás során történik, az űrlapon található, az Ászf elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció, és az egyszeri vásárlás egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős.
1.2 Abban az esetben, ha a Felhasználó az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

1.3 A személyes részvételnél készpénzes, vagy átutalásos fizetés esetén is a Szolgáltatás kizárólag az Ászf elfogadását jelenti. Helyszínen a rövidített szabályzat kifüggesztésre került, internet kapcsolat biztosított itt a honlapon található Ászf elolvasásához, így jegy, bérlet, szolgáltatás vásárlásakor automatikus elfogadását jelenti az ÁSZF-nek is.

II. Az ÁSZF hatálya
A jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi, a www.bcatraining.hu honlapon elérhető és megvásárolható videóra, jegyre, szolgáltatásra, továbbá a helyszínen személyesen igénybevett és fizetett szolgáltatásra, jegyre, bérletre érvényes.

A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webshop-on elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Webshop-on keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Webshop és az azt üzemeltető magánszemély semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

III. A szerződés tárgya
A szerződés megkötésével a Felhasználó jogot szerez arra, hogy a Szolgáltató szerzői jogi védelem alatt álló „megvásárolt” videóit több alkalommal a vásárlói felületén megnézze.  A szerződéses ellenérték megfizetésével az adott videó vagy videók megtekintésére szerez jogot a Felhasználó (továbbiakban: vásárlás).  A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a szerződés tárgyát képező videó vagy videók a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti vagyoni jogokat. Így a Felhasználó nem jogosult a videókat letölteni, többszörözni, terjeszteni, nyilvános előadáson, a nyilvánossághoz közvetítéssel, sugárzással vagy másként használni, átdolgozni.  Tilos továbbá a videó szervereken vagy hálózatokban történő használata, tárolása, terjesztése, másolat készítése.
A Szolgáltatás fajtái:
– Videótár szolgáltatás : az előfizetési idő alatt a honlapon közzétett regisztrációs fiókjában elérhető,
mennyiségi korlátozás nélkül részt vehet a Felhasználó. Felhasználó az első vásárlástól számítottan, havonta, tárgy hónap adott napján, illetve rövidebb hónap esetén tárgyhó utolsó napján ún. ismétlődő fizetéssel tudja fenntartani a videók hozzáféréséhez való jogát. Az ismétlődő fizetés automatikus, melyet az ÁSZF jelelőnégyzet beikszelésével Felhasználó az első fizetésnél elfogad. Az ismétlődő fizetés a videótár elnevezésú on-line tréningnél külön is felhívásra kerül, felhívva a figyelmet a metódusra.
– Program-jellegű szolgáltatás : a honlapon meghirdetett napon induló, megadott számú héten keresztül futó, előre meghatározott felépítésű, egymásra épülő vagy egymással összefüggő videókból álló programok. Az órákat előre megadott menetrend szerint adja le a Szolgáltató. Létezik olyan program-jellegű szolgáltatás, melyhez csak a honlapon meghirdetett határidőig csatlakozhat a Felhasználó, a megindult Programhoz csatlakozásra nincs lehetőség. Az elmulasztott óra utólagos pótlására nincs lehetőség. Ez külön hirdetmény szabályozza minden esetben a webshopban. Egyéb esetben bármikor vásárolható, csatlakozható a program.

A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei
Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:
● Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)
● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)
● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy
mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)
● Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek
A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.


A Videótár szolgáltatás díja – Ismétlődő fizetés- :
Adott Szolgáltatás – tornavideótár ára a honlapon egységként feltüntetve, a kiválasztott csomag ára fizetendő, amelynek megfizetésével adott Szolgáltatás leírásában meghatározott naptári napos igénybevételre jogosult a Felhasználó, vagy egyszeri díj megfizetésével azonnali elérést kap az adott csomaghoz. Az igénybevételi időszak a kiválasztott előfizetési díj megfizetése napján kezdődik. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa közölt előfizetési egységdíj időszakos összegével automatikusan megterheli az előfizetési idő lejártát követően a Felhasználó bankszámláját – Ismétlődő fizetés-, amennyiben a tornavideótár időszakos díjfizetésű csomagba tartozik. Amennyiben a terhelés sikertelen, a Szolgáltatás automatikusan Felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg Felhasználó a díjat meg nem fizette.
A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást a honlapon keresztül határozatlan időre felfüggeszteni. A felfüggesztési nyilatkozat a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos. Ez esetben a szerződése felfüggesztésre kerül regisztrációja törlése nélkül (Felfüggesztés), a Szolgáltató határozatlan időtartamig a szolgáltatási díj automatikus levonását is felfüggeszti. Határozatlan Felfüggesztésnél akkor kerül újbóli levonásra a szolgáltatási díj, ha a Felhasználó újraindítja a fizetést. Az előfizetési díj fizetésének újrakezdésével a Szolgáltatás ismét aktívvá válik. A Felfüggesztés időtartama alatt a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Felfüggesztés alatt a Szolgáltató a Felhasználó következő link útján előterjesztett kérésére törli a Felhasználó regisztrációját.

Barion Payment Zrt. fog szerepelni a Felhasználó által kezdeményezett első, majd későbbi automatkiusan ismétlődő fizetésekről kapott bankszámlakivonatokon, mint Elfogadóhely, azaz nem a BCAtraining Bt. fog szerepelni a bankszámlakivonatot, az automatikusan generált elektronikusan számlát a hatályos jogszabályoknak megfelelően a BCAtraining Bt. bocsátja ki ugyanerről a befizetésről.

Program-jellegű szolgáltatás díja:
A meghirdetett Programokon való részvételhez a honlapon megadott határidőig, az ott meghatározott egyszeri díj fizetendő. A részvétel előfeltétele, hogy a díj jóváírása a közzétett határidőn belül megtörténjen. Kizárólag külön hirdetményben szereplő programok esetében érvényes!
A Szolgáltatás díját bankkártyával fizeti a Felhasználó.
A Szolgáltatás menetrendjét a honlapon a Szolgáltató előzetesen közzéteszi.
A Felhasználó a megvásárolt csomagban lévő tornavideók óráin jogosult mennyiségi korlátozás nélkül részt venni.

 

Webshop termékek között található program-jellegű szolgáltatás hirdetménytől függetlenül elérhető, amennyiben az aktív, azaz a felületen látható. Ez esetben nem szabályozza külön hirdetmény a program idejét, bármikor megkezdhető. A webshop vásárlással azonnal aktívvá válik a programhoz való hozzáférés.

Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.”

IV. A szerződés létrejötte
Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megvásárolni kívánt videó részletes jellemzőiről, áráról, időtartamáról és feltételeiről a Felhasználó a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Felhasználó a „KOSÁRBA RAKOM” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezését követően, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába, illetve egy zöld gomb „Kosár megtekintése” felirattal, amely segítségével megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt
tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a vásárlást és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden számlázáshoz szükséges adatot, az „FIZETÉS BARIONNAL” feliratra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratra történő kattintást megelőzően. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva. A vásárlás létrejöttéhez minden esetben ezen ÁSZF elfogadását jelölő négyzet beikszelésével lehet kezdeményezni. A vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató a vásárlásról a fizetést követően visszaigazolást küld e-mailen. A vásárlásról a fizetést követő 48 órán belül a megadott adatok alapján számlát állít ki a Szolgáltató,
amit a megadott e-mail címre küld meg, amely a szerződéskötés visszaigazolása. A vásárlás adatait a Szolgáltató tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor
kinyomtathatja vásárlást visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) m) alpontja szerinti lemondó nyilatkozatot. A fizetés gomb megnyomásával egyidejűleg a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja a teljesítés megkezdéséhez, és a Vásárló tudomásul veszi a gomb megnyomásával, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A fizetés megtörténtét követő 5 percen belül ** alatt megtekintheti a megvásárolt videót. A videó fizetést követő megtekinthetővé tétele a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) i) alpontja szerinti lezárt csomagolású hang- és képfelvétel átadásának és a csomagolás Vásárló általi felbontásának minősül. Ezen felül a videó fizetést követő megtekinthetővé tétele a szolgáltatás teljesítését is jelenti egyben.

V. Fizetés menete
A fizetés Barionnal (https://www.barion.com/hu/) történik az alábbiak szerint:
A Felhasználó átirányításra kerül a BarionSmartGateway oldalára. Itt egy köztes fizetési felület fogadja, ahol kétféleképpen fizethet:
 Ha már Barion felhasználó, bejelentkezhet a Barion rendszerébe (e-mail és jelszó párossal), hogy végrehajtsa a tranzakciót e-pénz egyenlegének vagy egyik tárolt bankkártyájának
terhére;
 Ha nem Barion felhasználó, akkor kártyaadatainak megadásával fizethet. Ezt követően a rendszer felajánlja neki a Barion regisztrációt és ezzel a kártya adatainak biztonságos
tárolását, így legközelebb semmilyen más barion elfogadónál nem kell többé kártyaadatokat megadnia.
A fizetés után a Vásárlót a Barion visszairányítja a Webshop-ba, ahol a fizetés sikerességétől függően további információkat kaphat.
A folyamat technikai szinten a következő lépésekben zajlik:
1. A Vásárló lezárja a kosarát és elindítja a fizetési folyamatot. 2. A Webshop rendszere egy kérést küld a Barion felé, amelyben elküldi a vásárlás összegét és minden egyéb paramétert, a saját tranzakciós azonosítóját.
3. A Barion válasz üzenetben jelzi a fizetés indításának sikerességét és átadja a fizetési tranzakcióhoz tartozó információt a Webshopszámára (például fizetés egyedi azonosítója).
4. A Webshopa kapott azonosító alapján előállítja a redirect URL-t a Barion rendszerben, majd átirányítja a felhasználót.
5. A Vásárló a Barion fizetési felületen bejelentkezik, majd jóváhagyja a tranzakciót a fent leírt két mód egyikével
6. A tranzakció befejeződése után a Barion visszairányítja a vásárlót a Webshop-ba.

Ismétlődő fizetés esetén – Videótár szolgáltatás – fenti lista annyiban egészül ki, hogy Barion Payment Zrt. havi gyakorisággal a fizetést kezdeményezni beszedéssel, mely Felhasználó bankszámlájáan mint elfogadóhely fog megjelenni.

Videótár – ismétlődő fizetés- elérésének megszakításához Felhasználónak mindenkor joga van úgy, hogy felhasználó fiókjába belépve, a Tréningjeim menüpont alatt Ismétlődő fizetés megszakítása gomb (piros sávval kiemelt) megnyomásával azonnal felfüggeszti a szolgáltatást, és ezzel együtt a fizetés újbóli aktiválását.

VI. Elállási jog

Tekintettel arra, hogy a Webshop, a program jellegű szolgáltatásokon kívül, tornát oktató videókat forgalmaz, amelyek a fizetést követően perceken belül megtekinthetővé válnak, ami lezárt csomagolású hang- és képfelvétel átadásának, és a csomagolás Vásárló általi felbontásának minősül, ezért a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) i) alpontja alapján a fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jog. A fentieken túl a Vásárló nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogát, tekintettel arra, hogy a Webshop-on kötött szerződések szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések, és a fizetést követően a videók azonnal elérhetővé válnak, így a szolgáltatás teljesítése megtörtént. Tekintettel arra, hogy a fizetés gomb megnyomásával a Vásárló a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezett a Szolgáltató a teljesítésének megkezdéséhez, így a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Amennyiben fizetés előtt beikszelte azt, hogy „Kifejezetten belegyezem abba, hogy a Szolgáltató a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében megkezdje a teljesítést, és tudomásul veszem, hogy ezáltal a teljesítést megkezdését követően elveszítem a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogomat.”, a Vásárlót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási joga 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) és m) alpontja alapján.

Program-jellegű szolgáltatás esetén elállási jogát a Felhasználó 14 napig gyakorolhatja. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: BCAtraining Bt. bcatrainingrita@gmail.com Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének (sikeres regisztráció) napjától számított 14 naptári nap elteltével jár le.
A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai kizárólag a Program-jellegű Szolgáltatás igénybevétele estén Ha a Felhasználó a fentiek szerint, az ott megadott határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett teljes összeget a Felhasználó bankszámlájára történő
átutalással. Amennyiben a sikeres regisztrációval együtt megfizetett szolgáltatási díjjal a szerződés igénybevétele is megkezdődik, és a Felhasználó az előzőek szerinti felmondási jogával él, az igénybevett Szolgáltatás (napok szerint számított) időarányos díját köteles a Felhasználó megtéríteni a Szolgáltatónak. Az elállási jog, felmondási jog gyakorlására a Felhasználó jelen dokumentum végén mintanyilatkozatot talál.

Amennyiben a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a), i) vagy m) alpontja sem alkalmazandó, úgy a fogyasztónak minősülő Vásárlót a következő elállási jog illeti meg:
A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók, nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a) a terméknek,
2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,
az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított 14 napon belül (a továbbiakban: Elállási Időszak) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.
A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az Elállási Időszak alatt. Elállási nyilatkozat mintáját a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának  kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget,
valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

VII. Vegyes rendelkezések
A Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.

Szavatosság, jótállás
A szolgáltató szolgáltatásokhoz – a videó megtekintésével történő – hozzáférést csak “megtekintett állapotban” biztosítja, és nem vállal semmilyen szavatosságot vagy jótállást a videón található tartalom egy bizonyos célnak való megfeleléséért, használatban történt kimaradásért, elmaradt bevételért vagy haszonért, elveszett vagy sérült adatokért, illetve egyéb kereskedelmi vagy gazdasági jellegű veszteségért, illetve semmilyen közvetlen, közvetett kárért, amely a szolgáltatások használatával bekövetkezett, egyéb esetekben az alábbiak alkalmazandóak.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló a Webshop hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat napon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás:
Hibás teljesítés esetén szerződésalapján Szolgáltató vagy a Webshop jótállásra nem köteles.

VIII. Szerzői jog
Videóhoz kapcsolódó jogok nem adhatók ki vagy bérbe, nem adható rájuk további engedély, nem engedményezhetők és nem ruházhatók át, illetve tilos a videó egészének vagy bármely részének egy másik felhasználó számítógépére történő átmásolásának engedélyezése. A Vásárló vállalja, hogy a videót nem adja el másnak, nem nézi meg csoportosan, ingyen sem adja
oda senkinek. Cégeknél, iskoláknál, egyesületeknél, sportkluboknál ha nincs feltűntetve rendelő személy, csak intézménynév, akkor csak az adott intézmény egy törvényes képviselője használhatja, nézheti meg, és azt is csak saját egészségi, és tanulási céljaira. Amennyiben a Vásárlón kívül más harmadik személy is megtekinti a videót, úgy a Szolgáltató jogosult
egy egyszeri 200.000 Ft összegű kötbérre a Vásárlóval szemben, illetve a kötbér igényen felül a Szolgáltató jogosult az adott videóhoz kapcsolódó szerződéses ellenérték felszámítására minden egyes harmadik személy után a Vásárlóval szemben. A videók felépítése, elrendezése, az azon látható ábrák és hallható szövegek a Szolgáltató számára
nagy értéket képviselő üzleti titoknak és bizalmas információnak minősül.  A jelen Szerződésben foglalt kifejezett rendelkezések hiányában, a jelen Szerződés nem engedélyez a videókhoz
kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett jogokon kívül a Szolgáltató minden más jogot fenntart.

IX. Panaszkezelés, szavatosság
Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a bcatrainingrita@gmail.com címen közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót. Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

X. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (MELLÉKLET)
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailen a bcatrainingrita@gmail.com címre)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…… tornaórák
Szerződéskötés időpontja időpontja:
A Felhasználó neve:
A Felhasználó címe:
Kelt
Felhasználó aláírása(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

XI. Adatvédelem
A Vásárló által biztosított információkat a Szolgáltató a következő tárhely szolgáltatónál tárolja:

Cég neve: RACKFOREST KFT.
A cég székhelye: 1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.
Postacím: 1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.
Ügyfélszolgálati iroda: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 2/5.
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74088/2014.
Részletes adatkezelési nyilatkozat elérhető a honlapon.

XII. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követő vásárlásokra alkalmazandó.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshop-on, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshop-ot más domain név alá helyezze át.

BCAtraining szolgáltatási területei VÁLTOZTAK

PEST: 1141, Budapest, Zugló, Mogyoródi út 169/a Sebaj Fejlesztőközpont

BUDA: 1112, Budapest, Villányi út 22/a Mozgásszervi és ultrahang rendelő

Szolgáltatások:

Kizárólag egyéni tréningek és kezelések:

Komplex mozgásszervi állapotfelmérés

Sportrehabilitációs tréning és kezelések- Hinging rider lovas sportmozgáskorrekciós tréning is

Medical fitnesz tréningek és kezelések (megváltozott egészségi állapotúak speciális edzésprogramja és kezelései)

Fascia tréningek és kezelések

Fitmummy tréningek és kezelések (pre- és postnatális program)

TripleX tréningek és kezelések (gerinc program)

Onkológiai betegek masszázs és mozgásprogramja

On-line videótáras tréningek, és on-line egyéni tréningek továbbra is változatlanul elérhetők, illetve programba illeszthetők.

A BCAtraining sportrehabilitációs és funkcionális tréning központ a Budapest, XIII. kerületben bezárt, kizárólag székhelyként maradt fent az ingatlan, így kérem ott ne keressék termeinket, szolgáltatásainkat!

A Honlapunk az új helyzethez igazítottan átalakítás alá fog kerülni, addig is türelmét köszönjük!

Töretlenül várom egészségét öntudatosan karbantartani kívánó klienseimet az új szolgáltatási területeken!

Király-Zellei Rita

A BCAtraining sportrehabilitációs trénere