fbpx

Szűcs Szilvia, mozgásfejlesztő, masszőr, szomatopedagógus

Szűcs Szilvia

Okleveles és szakvizsgázott gyógypedagógus

 

A gyógypedagógián belül két szakirányt választottam, a pszichopedagógiát (az egyén pszichés állapotát igyekszik megismerni, azon belül is a kognitív képességeit, alkalmazkodási és beilleszkedési készségeit, a tanuláshoz, ismeretek elsajátításához szükséges részképességek feltárásával foglalkozik)

Valamint a Szomatopedagógiát egy komplex összetett pedagógiai és rehabilitációs, habilitációs folyamat ismeretét.

Bár két elkülönülő szakirány, de számomra két fontos terület pszicho-szomato + pedagógia. Igaz, hogy pedagógiai értelemben a pszichopedagógia inkább foglalkozik a tanulási és beilleszkedési folyamatokkal, de tanulmányaim során volt alkalmam megismerni a pszichológiai vonatkozásait is, így az individuum lelki folyamatainak megértését. Lélek és Test együttese: pszicho-szomatika ez az az egység, ami igazán foglalkoztat, a pedagógia a nevelés lehetőséget nyújt megismerni, segítséget nyújtani az érintett személyeknek.

Idevonatkozó tanulmányaim alatt elvégzett néhány ismeretek:

 • Bevezetés a pszichológiába
 • Pedagógia
 • Funkcionális anatómia I. II.
 • Fejlődés és neveléslélektan
 • Fejlődéstan, fejlődésneurológia
 • Gyermekpszichiátria
 • A mozgás élettana és idegélettana
 • A szomatopedagógiai rehabilitáció alapjai I.
 • Mozgástani alapismeretek és a fizioterápia bázistechnikái I.
 • Testnevelés tanítás módszertana
 • Pedagógiai/gyógypedagógia diagnosztika
 • Pszichopedagógiai nevelés, fejlesztés I. Kognitív fejlődés és zavarai, korai intervenció
 • Pszichopedagógiai diagnosztika és terápia Korai érzelmi-szociális fejlődés zavarai
 • Moozgásszervi károsódások kortana
 • Mozgásnevelés elmélete és alapozó gyakorlata I. II. (gyógytorna)
 • Érzelmi és viselkedészavarok pszichológiája és pszichodiagnosztikája
 • Pszichopedagógiai nevelés, fejlesztés II. Tanulási és fejlődés zavarok.
 • Pszichopedagógiai diagnosztika és terápia II. Érzelmi és viselkedés zavarok.
 • Mozgáskorlátozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája
 • Pszichopedagógiai nevelés, fejlesztés III. Iskolai-teljesítmény és viselkedés zavarai
 • Szomatopedagógia a felnőtt ellátásban
 • Komplex szomatopedagógiai diagnosztika és rehabilitáció
 • Speciális szükségletűek adaptált testnevelése
 • Rehabilitáció az egészségügyben